Podstawy na temat finansowania zewnętrznego

Kilka słów o finansowaniu zewnętrznym przez leasing

Na starcie skupmy się na tym, czym tak w ogóle jest finansowanie zewnętrzne przez leasing. Na leasing zawiera się umowę pisemną, w której jedna strona (firma leasingowa) zobowiązuje się przekazać drugiej stronie (przedsiębiorcy – klientowi) wybrany środek trwały do użytku przez określony czas i na określonych warunkach. Jeśli chodzi o czas to umowa leasingu może obowiązywać od dwóch do nawet ośmiu lat. Jeśli natomiast chodzi o warunki to mogą się one różnić w zależności od tego, w jakiej firmie weźmie się leasing samochodów poznań. Dlatego też każdy przedsiębiorca musi samodzielnie zapoznać się nie tylko z samą umową leasingu lecz również z OWUL-em, czyli Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu. Tam zawarte będzie wszystko – to jak zachowują się strony w najróżniejszych sytuacjach, informacje o możliwych dodatkowych kosztach itd. Każdy przedsiębiorca może zawrzeć umowę leasingową na leasing operacyjny lub finansowy. Ten pierwszy od początku istnienia leasingowania jest popularniejszy i zawiera się na niego około siedemdziesiąt procent wszystkich umów leasingowych. Nie oznacza to jednak, że ten drugi jest nieatrakcyjny. Po prostu nie jest tak promowany i z pewnością będzie dobry dla węższej grupy odbiorców.

Inne informacje

Warto zaznaczyć, że istnieje również forma finansowania zewnętrznego przez leasing, która nie jest przeznaczona dla osób prowadzących własne działalności gospodarcze, a nazywa się leasingiem konsumenckim. Nie jest to jednak popularna forma finansowania i niewiele firm leasingowych ma ją w swoich ofertach, dlatego możemy uznać, że przede wszystkim leasing tyczy się przedsiębiorców – zarówno tych, który mają mikro-firmy, jak i tych którzy sprawują pieczę nad wielkimi korporacjami. Oczywiście, skala podpisywanych umów leasingowych i kwoty na jakie one opiewają będzie znacząco różna. Jeśli chodzi o to, co najczęściej jest leasingowane, to niezmiennie są to samochody osobowe do trzech i pół tony, chociaż w ostatnich latach nastąpił spory wzrost zainteresowania leasingiem maszyn i urządzeń, dzięki czemu niemalże zrównał się on z leasingiem samochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − 7 =